Varför ser jag inte alla våra simulatorer i lärarverktyget?