Virtuella pallar för morgondagens gaffeltrucksförare

Förmågan att hantera gaffeltrucken och godset är helt avgörande för varuflödet och lönsamheten. Vi tillhandahåller framtidens utbildning till gymnasie- och yrkesskolor. Genom att helt ta bort ställtider och inkludera ett ständigt växande utbildningsinnehåll skapar vi förutsättningar för kostnadseffektiv mängdträning, så att läraren får lägga sin kompetens och erfarenhet där den gör störst skillnad. Simulatorlösningen omfattar allt från grundläggande manövrering och pallhantering. Utbildningsinnehållet är uppdelat i moduler, vilket stegvis och inituitivt tar eleven genom utbildningen.

Vilket lyft
Eleverna får träna på övningar för att utveckla färdigheter för grundläggande manövrering och pallhantering med en gaffeltruck. En uppsättning självinstruerande övningar, där simulatorn också bedömer elevens prestation utifrån körd sträcka, tid och bränsleförbrukning. Innehåller bland annat följande övningar:

  • Flytta pallar
  • Fri träning i lagerlokal