Framtidens utbildning för framtidens förare

En skicklig grävmaskinsförare ligger steget före och har inga problem att hantera maskinens funktioner mjukt, simultant och precist. Vi tillhandahåller framtidens utbildning till gymnasie- och yrkesskolor för att utveckla människor och färdigheter. Genom att helt ta bort ställtider och inkludera ett ständigt växande utbildningsinnehåll skapar vi förutsättningar för kostnadseffektiv mängdträning, så att läraren får lägga sin kompetens och erfarenhet där den gör störst skillnad. Simulatorlösningen omfattar grundläggande manövrering och hantering av olika verktyg. 

Grundläggande manövrering
De inledande övningarna handlar om att utveckla färdigheter för grundläggande manövrering och att simultant kunna nyttja grävmaskinens funktioner för att exempelvis kunna hålla en rak linje. Lektionen innehåller en uppsättning självinstruerande övningar, där simulatorn också bedömer elevens prestation utifrån tid och bränsleförbrukning. Innehåller bland annat följande övningar:

  • Skrapa ihop stenar runt om grävmaskinen
  • Skrapa ihop maskiner framför grävmaskinen

Tiltrotator och andra verktyg
Eleverna får träna på övningar för att utveckla färdigheter för grundläggande manövrering med tiltrotator och pallgafflar.  En uppsättning övningar där eleven får träna fritt.