Effektiv mängdträning av lastning och lossning

Förmågan att hantera hjullastaren och godset är helt avgörande för effektiviteten och lönsamheten. Vi tillhandahåller framtidens utbildning till gymnasie- och yrkesskolor. Genom att helt ta bort ställtider och inkludera ett ständigt växande utbildningsinnehåll skapar vi förutsättningar för kostnadseffektiv mängdträning, så att läraren får lägga sin kompetens och erfarenhet där den gör störst skillnad. Ett digitalt verktyg som utvecklar riktiga färdigheter. Färdigheter som är nödvändiga för morgondagens förare.

Grundläggande manövrering
Eleven får träna på övningar för att utveckla färdigheter för grundläggande manövrering och pallhantering med en hjullastare. En uppsättning  övningar, där eleven får träna fritt. Innehåller bland annat följande övningar:

  • Lasta pallar på lastbil
  • Lasta sten