Ny release: Guld, silver eller brons?

I senaste releasen av mjukvaran har vi bytt ut poängsystemet mot ett mer dynamiskt progressionssystem. Drivkraften bakom är att ta tillvara på de starka mekanismerna vi hittar inom spelens värld, för att bidra till än högre kvalité på utbildningen.

– Att mjukvaran nu har ett dynamiskt progressionssystem tror vi kommer bidra till att eleverna når ännu längre på sin utvecklingsresa. Genom att introducera detta, tror vi engagemanget ökar, vilket ger motivation till fler körtimmar och därmed högre färdigheter, säger Andreas Lind, VD på Skillster.

Vid avslutad övning får eleven en given poäng ifall denne blir godkänd, vilken kan ökas vid exempelvis perfekt placering av fordonet. Skulle eleven under övningen orsakat en fordonsskada, kört för fort, kolliderat med en kon eller kört utanför vägbanan får man poängavdrag. När eleven samlat ihop tillräckligt många poäng, vilket visas i en progress bar, belönas man med en medalj.

– I varje övning kan eleven förtjäna en brons-, silver- respektive guldmedalj. Men det handlar inte bara om körtimmar, det handlar främst om färdigheter. För varje nivå ökar svårighetsgraden att ta nästa medalj. Det handlar både om snävare toleranser för misstag men också att övningens förutsättningar förändras, som exempelvis trängre passager och fysiska hinder. Vi tror att det kommer bidra till en dynamik som positivt påverkar elevernas engagemang och motivation att fortsätta utveckla sina färdigheter, fortsätter Andreas.

Det sammanvägda värdet av medaljerna summeras ihop och bidrar till elevens totala nivå i utbildningen. Det innebär att det blir väldigt enkelt att få en överblick för både läraren och eleven. Övergången till det nya progressionssystemet innebär också att det gamla systemet med stjärnor försvinner.

– Ni behöver inte vara oroliga över det. All träning och utbildning som är gjord innan uppdateringen är inte förgäves. Tidigare prestationer konverteras automatiskt till det nya sättet att räkna, avslutar Andreas med ett leende.