Träna ofta och säkert i den virtuella världen

Att kunna hantera växellådan, positionera bilen och anpassa sig till sina medtrafikanter och gällande trafikregler är viktigt för att bli en duktig och säker bilförare.. Vi tillhandahåller framtidens förarutbildning till gymnasie- och yrkesskolor. Genom att ta bort ställtider och inkludera ett ständigt växande utbildningsinnehåll skapar vi förutsättningar för kostnadseffektiv mängdträning, så att läraren får lägga sin kompetens och erfarenhet där den gör störst skillnad. Simulatorn omfattar ett stort övningsområde med vanligt förekommande trafiksituationer. 

Fri träning
I vår tidiga version av simulator för personbil kan eleven träna på växling, positionering och grundläggande manövrering av personbil både med och utan trafik. I övningsområdet finns sträckor med låg hastighet, trånga passager, mycket trafik, cirkulationsplatser och landsväg.