Buss

Förmågan att hantera sin buss är avgörande för både passagerarnas upplevelse och lönsamheten. Simulatorlösningen omfattar allt från grundläggande manövrering till körning i trafik, men med ett tydligt fokus på att utveckla färdigheter kopplat till backning och manövrering. Utbildningsinnehållet är uppdelat i moduler, vilket stegvis och intuitivt tar eleven genom utbildningen. Alla övningar är tillgängliga för en rad olika typer av bussar, däribland ledbuss och långfärdsbuss.

Säkerheten först
En viktig del är att lära sig rutinen för daglig säkerhetskontroll. I övningen får eleven lära sig att inspektera och genomföra säkerhetskontrollen. Genom att gå runt fordonet och klicka på kontrollpunkter, får eleven instruktioner för vad som skall kontrolleras.

Inledande körning
Den första utbildningsmodulen handlar om att utveckla färdigheter för grundläggande manövrering. En uppsättning självinstruerande övningar med vägsträckor som innehåller korsningar, cirkulationsplatser, väjningsplikt och mycket mer. 

Lektionen innehåller ett antal olika sträckor både med och utan trafik, där syftet är att anpassa sig till trafiken, tillämpa trafikregler och starta respektive stanna mjukt.

Manöverbanor
I lektionen utvecklar eleven färdigheter för att kunna manövrera och positionera bussen på ett bra sätt. En uppsättning självinstruerande övningar, där simulatorn också bedömer elevens prestation utifrån körd sträcka, tid och bränsleförbrukning. Innehåller bland annat följande övningar:

  • Slalomkörning 20, 16, 12m och slalombackning 
  • Backa rakt, längt med väg och kurvig väg 
  • Sidoförflyttning

 

Cirkulationsplatser
Lektionen handlar om att bekanta sig med en allt vanligare företeelse i våra städer: cirkulationsplatser. Utbildningen innehåller övningar med olika typer av cirkulationsplatser, med och utan trafik. Här måste eleven verkligen tänka på bussens placering på vägbanan och anpassa sig till sina medtrafikanter.

Vända i trafik
Lektionen handlar om att eleven skall kunna tillämpa sina färdigheter i praktiska situationer, typiskt att vända i trafik. Även här bedöms elevens prestation utifrån körd sträcka, tid och bränsleförbrukning. Innehåller bland annat följande övningar:

  • Backa runt hörn
  • Vända i T-korsning
  • Vända i fyrvägskorsning