Gaffeltruck

Förmågan att hantera gaffeltrucken och godset är helt avgörande för varuflödet och lönsamheten. Simulatorlösningen omfattar allt från grundläggande manövrering och pallhantering. Utbildningsinnehållet är uppdelat i moduler, vilket stegvis och inituitivt tar eleven genom utbildningen.

Vilket lyft
Eleverna får träna på övningar för att utveckla färdigheter för grundläggande manövrering och pallhantering med en gaffeltruck. En uppsättning självinstruerande övningar, där simulatorn också bedömer elevens prestation utifrån körd sträcka, tid och bränsleförbrukning. Innehåller bland annat följande övningar:

  • Flytta pallar
  • Fri träning i lagerlokal