Grävmaskin

En skicklig grävmaskinsförare ligger steget före och har inga problem att hantera maskinens funktioner mjukt, simultant och precist. Simulatorlösningen omfattar allt från grundläggande manövrering, hantering av olika verktyg, grävning till att lägga rör i rörgrav.

Genomgång av grävmaskinen

Eleverna får här utforska grävmaskinen för att lära sig mer om fordonets olika delar och redskap.

 • Grävmaskinens delar
 • Redskapshantering

Grundträning
De inledande övningarna handlar om att utveckla färdigheter för grundläggande manövrering och att simultant kunna nyttja grävmaskinens funktioner för att exempelvis kunna hålla en rak linje. Lektionen innehåller en uppsättning självinstruerande övningar, där simulatorn också bedömer elevens prestation utifrån tid och bränsleförbrukning. Innehåller bland annat följande övningar:

 • Skrapa ihop stenar runt om grävmaskinen
 • Skrapa ihop stenar framför grävmaskinen

Pallhantering
Eleverna lär sig kombinera grävmaskinens funktioner tillsammans med tiltrotatorn, för att på bästa sätt lösa uppgiften. Med övningar där eleverna bland annat tränar på att lasta och transportera pallar med gatsten, får de ett realistiskt innehåll att lära sig hantera möjligheterna med grävmaskinen.

 • Transportera pallar med gatsten
 • Fri träning med pallgafflar

Skophantering
En viktig del av yrket handlar om förmågan att hantera skopan. I dessa övningar lär sig eleven bland annat att på ett mjukt och effektivt sätt lasta sten på en anläggningsbil.  

 • Lasta sten i anläggningsbil
 • Plocka upp stenar
 • Fri träning med skopa

Tiltrotator och andra verktyg
Eleverna får träna på övningar för att utveckla färdigheter för grundläggande manövrering med tiltrotator och pallgafflar.  

 • Plocka skrot med kärra
 • Placera kantstenar
 • Fri träning med tiltrotator

Verkliga arbetsmoment
När eleverna lärt sig den grundläggande manövreringen och hantering av grävmaskinens olika funktioner, är det dags att tillämpa dessa i verklighetstrogna arbetsmoment. I övningar som att exempelvis lägga rör i rörgrav lär sig eleven att använda sina färdigheter för att lösa ett verkligt arbetsmoment, vilket förbereder för motsvarande övning i riktig maskin.

 • Lägga rör i rörgrav

Grävning
I simulatorn kan eleverna också träna på grävning. Här kan eleven tillämpa sina grundläggande färdigheter för att exempelvis gräva diken. 

 • Grävning i sand