Hjullastare

Förmågan att hantera hjullastaren och godset är helt avgörande för effektiviteten och lönsamheten. Simulatorlösningen omfattar allt från grundläggande manövrering och pallhantering. Utbildningsinnehållet är uppdelat i moduler, vilket stegvis och inituitivt tar eleven genom utbildningen.

Grundläggande manövrering
Eleven får träna på övningar för att utveckla färdigheter för grundläggande manövrering och pallhantering med en hjullastare. En uppsättning  övningar, där eleven får träna fritt. Innehåller bland annat följande övningar:

  • Lasta pallar på lastbil
  • Lasta sten