Lastbilskran

Förmågan att hantera sin fordonsmonterade kran och dess verktyg är viktiga färdigheter för att kunna leverera snabbt och till rätt kvalitet. Simulatorlösningen omfattar allt från grundläggande manövrering av kranen, hantering av pendelrörelser vid hängande last och verktyg som exempelvis grip. 

Grundläggande manövrering
Den första utbildningsmodulen handlar om att utveckla färdigheter för grundläggande manövrering av kranen och dess funktioner. En uppsättning självinstruerande övningar, där simulatorn också bedömer elevens prestation utifrån tid och bränsleförbrukning. 

Simulatorn innehåller olika slalombanor med hängande last, där eleven lär sig hantera kranen och funktionerna på ett mjuk sätt för att undvika pendelrörelser och kollisioner. 

Fri träning
I den andra modulen handlar det om att eleven skall kunna tillämpa sina färdigheter i praktiska situationer liksom fördjupad träning i manövrering. Ett antal övningar där eleven bland annat får träna med andra verktyg vilket kräver fler funktioner, som exempelvis grip.