Personbil

Att kunna hantera växellådan, positionera bilen och anpassa sig till sina medtrafikanter och gällande trafikregler är viktigt för att bli en duktig och säker bilförare. Vår simulator omfattar flertalet övningar från att lära sig grundläggande manövrering till att köra i mörker, fickparkera och köra efter landsväg. Under körningen får dessutom användaren värdefulla instruktioner som gör den uppmärksammad på vad som gäller i de olika trafiksituationerna som kan uppstå.

Från grundläggande till avancerad körning

I vår simulator för personbil kan eleven träna på växling, positionering och grundläggande manövrering av personbil både med och utan trafik. I övningsområdet finns sträckor med låg hastighet, trånga passager, mycket trafik, cirkulationsplatser och landsväg.

Några exempel på övningar

Grundläggande stadskörning med instruktioner
Grundläggande körning i stadsmiljö, med instruktioner om trafikregler i olika situationer.

Körning på landsväg med instruktioner
Körning på landsväg, med instruktioner om trafikregler i olika situationer.

Fickparkering
Öva på att fickparkera, alltså att backa in i en parkeringsficka mellan två andra bilar. Övningen sker i stadstrafik. Håll uppsikt i trafiken och fokusera på att parkera mitt emellan de andra bilarna och så nära trottoarkanten som möjligt.

Körning i tätort
Följ markeringarna till olika målpunkter. Var noga med att följa trafikregler och att visa hänsyn i trafiken

Cirkulationsplatser
Träna på att köra i cirkulationsplatser.

Mörkerkörning
Att köra när det är mörkt ute är för många obekvämt och kräver extra mycket fokus på omgivningen. Vi har skapat övningar som tränar användaren att uppmärksamma och hantera mörkrets utmaningar.