Timmerbil

Förmågan att hantera sin lastbil och dess släp är avgörande för lönsamheten.  Simulatorlösningen omfattar allt från grundläggande manövrering till körning i trafik. Utbildningsinnehållet är uppdelat i moduler, vilket stegvis och inituitivt tar eleven genom utbildningen.

Grundläggande manövrering
Den första utbildningsmodulen handlar om att utveckla färdigheter för grundläggande manövrering. En uppsättning självinstruerande övningar som bland annat innehåller följande övningar:

  • Kranhantering
  • Backning
  • Vändning
  • Fri träning

Verkliga arbetsmoment
I den andra modulen handlar det om att eleven skall kunna tillämpa sina färdigheter i praktiska situationer, I dessa övningar får du möjlighet att träna på verkliga transportuppdrag. Innehåller bland annat följande övningar:

  • Uppdragsövning – lasta, köra, lossa